องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก : 171 ม. 6 ต. ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.075-701862 แฟกซ์ : 075-701863 ต่อ 101