มีนาคม 16 2016
IMG_0319

ช่างตีเหล็กบ้านหนองพูด

IMG_0320

IMG_0093

 

 

 

การตีเหล็กบ้านหนองพูด เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว โดยผู้ที่ริเริ่มตีเหล็กคือ คุณทวดยิ้ม นวลจันทร์ ซึ่งสมัยนั้นสถานที่ที่ใช้ตีเหล็กเรียกกันว่า โรงสูบ ได้กระทำสืบเนื่องกันมาจนถึงรุ่นลูกคือ คุณปู่ถัด นวลจันทร์ ( พ.ศ. 2454-2530 ) ในสมัยนั้นโรงสูบจะนิยมทำเหล็กเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้จำพวก มีด พร้า จอบ และเครื่องมือที่ใช้ทำการเกษตรต่างๆ อาชีพตีเหล็กกระทำสืบเนื่องกันเรื่อยมา แต่ในรุ่นลูกของคุณปู่ถัด นวลจันทร์ ไม่มีการทำแบบจริงๆจังๆ จนกระทั่งมาถึงรุ่นหลาน คือ คุณเอกชัย คงนวล ที่เริ่มทำอาชีพตีเหล็ก ในปี พ.ศ. 2531 ในช่วงแรกๆ เป็นการเริ่มทำมีด พร้า เครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วๆไปก่อน ต่อมามีการพัฒนาฝีมือโดยนำเหล็กชนิดใหม่ๆ ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม ได้แก่ มีดโบราณ นับเป็นของสะสมที่ขึ้นชื่อของช่างตีเหล็กบ้านหนองพูด นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากจินตนาการของช่าง ที่ทำขึ้นมาไม่ซ้ำแบบ หรือเลียนแบบใคร