มีนาคม 16 2016
IMG_0320

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

IMG_0093

IMG_0320

IMG_0713

          ในช่วงแรกๆ เป็นการเริ่มทำมีด พร้า เครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วๆไปก่อน ต่อมามีการพัฒนาฝีมือโดยนำเหล็กชนิดใหม่ๆ ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม ได้แก่ มีดโบราณ นับเป็นของสะสมที่ขึ้นชื่อของช่างตีเหล็กบ้านหนองพูด นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากจินตนาการของช่าง ที่ทำขึ้นมาไม่ซ้ำแบบ หรือเลียนแบบใคร