มีนาคม 16 2016
แบบอบต.ทับปริก 200 X 300 T (1)

เชิญปั่นจักรยาน

เชิญร่วม โครงการจักรยานท่องเที่ยว Krabi  MTB Jamboree 2016

แบบอบต.ทับปริก 200 X 300 T (1)

เชิญร่วม โครงการจักรยานท่องเที่ยว Krabi  MTB Jamboree 2016

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559  ณ สนามโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ม.7 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่

การดำเนินการแข่งขัน ปั่นจักรยานท่องเที่ยวระยะทาง 50 กิโลเมตร

–          ประเภทชายอายุไม่เกิน 19 ปี                           – ประเภททั่วไปอายุ 30-39 ปี

–          ประเภททั่วไปอายุ 40-49 ปี                            – ประเภททั่วไปอายุ 50  ปี ขึ้นไป

–          ประเภทหญิงทั่วไป                                           – ประเภทชายทั่วไป

รับโล่รางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

กำหนดการ โครงการจักรยานท่องเที่ยว Krabi MTB Jamboree 2016 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559

06.00-08.00 น. นักกีฬาพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

08.10 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธีโครงการ

08.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา

12.00 น. นักกีฬาเข้าสู่เส้นชัย

13.00 น. มอบโล่รางวัลสำหรับนัดกีฬา