หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

1023

ให้ผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งจะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560

ให้ผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งจะต้องชำระภาษีโรงเรือนและท […]

S__3768368

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมห่วงใย ใส่ […]

1_1

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก นายประพิศ มากสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก