ป้ายกำกับ: กิจกรรม

IMG_4616

กิจกรรมการแสดงผลงานของครูและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันนี้เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสุวรรณ อินพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก เป็นประธานมอบใบประเมินผลพัฒนาการด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี 2559