ป้ายกำกับ: ของสะสม

IMG_0319

ช่างตีเหล็กบ้านหนองพูด

การตีเหล็กบ้านหนองพูด เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว โดยผู้ที่ริเริ่มตีเหล็กคือ คุณทวดยิ้ม นวลจันทร์ ซึ่งสมัยนั้นสถานที่ที่ใช้ตีเหล็กเรียกกันว่า โรงสูบ ได้กระทำสืบเนื่องกันมาจนถึงรุ่นลูก

IMG_0320

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

การตีเหล็กบ้านหนองพูด เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว โดยผู้ที่ริเริ่มตีเหล็กคือ คุณทวดยิ้ม นวลจันทร์ ซึ่งสมัยนั้นสถานที่ที่ใช้ตีเหล็กเรียกกันว่า โรงสูบ ได้กระทำสืบเนื่องกันมาจนถึงรุ่นลูกคือ คุณปู่ถัด นวลจันทร์ ( พ.ศ. 2454-2530 ) ในสมัยนั้นโรงสูบจะนิยมทำเหล็กเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้จำพวก มีด พร้า จอบ และเครื่องมือที่ใช้ทำการเกษตรต่างๆ อาชีพตีเหล็กกระทำสืบเนื่องกันเรื่อยมา แต่ในรุ่นลูกของคุณปู่ถัด นวลจันทร์ ไม่มีการทำแบบจริงๆจังๆ จนกระทั่งมาถึงรุ่นหลาน คือ คุณเอกชัย คงนวล ที่เริ่มทำอาชีพตีเหล็ก ในปี พ.ศ. 2531