ป้ายกำกับ: โครงการ

เรื่อง สอบราคาจ้างการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 หน้าวัดห้วยโต้ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 หน้าวัดห้วยโต้ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่